Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

Szlak zielony: Zamek Lipowiec – Wygiełzów – rezerwat Bukowica (Szlak pieszy)

Trasa rozpoczyna się  przy zamku Lipowiec, który jest zachowany w formie trwałej ruiny. Warto rozpocząć wędrówkę od spaceru po warowni, która wznosi się na wzgórzu od średniowiecza.
Następnie szlak schodzi odsłoniętym zboczem obok punktu widokowego do  ulicy Parkowej w Wygiełzowie. Tutaj na krótkim odcinku łączy się z zielonym, czarnym i niebieskim szlakiem gminnym rowerowym, które szybko rozłączają się, prowadząc w  różnych kierunkach. Kolejny przystanek warto zrobić przy Nadwiślańskim Parku Etnograficznym, w którym prezentowana jest tradycyjna kultura ludowa Krakowiaków Zachodnich. Zobaczyć można na powierzchni 5 ha ponad 20 obiektów. Za skansenem szlak skręca w kierunku południowo-zachodnim i po przecięciu ulicy Krakowskiej prowadzi ścieżką Kościuszki. Następnie, razem ze Szlakiem Maryjnym, wiedzie łagodnym, odkrytym terenem na zachód.

Przez krótki odcinek prowadzi równolegle do potoku Płazianka, który ma swoje źródła pod Lipowcem. Po dojściu do  większej drogi gruntowej, prowadzącej do  Jankowic, spotyka się  z czerwonym szlakiem, który ma tu swój początek. W tym miejscu odłącza się Szlak Maryjny, kierujący się do Mętkowa, natomiast szlak zielony odbija na północ i dalej, delikatnie się wznosząc, wiedzie lasem. Po ponownym przecięciu Drogi Krakowskiej, która łączy Wygiełzów z Żarkami, szlak zaczyna ostrzej podchodzić i wkrótce dochodzi do Rezerwatu Bukowice.

Trawersując sam  szczyt Bukowica, okrąża go od strony południowej i spotykając się ze szlakiem żółtym kończy swój bieg. Jest to niezwykle malownicza trasa łącząca atrakcje przyrodnicze, historyczne i  etnograficzne gminy Babice. Można ją traktować jako szlak łącznikowy i korzystać podczas wycieczki także z innych tras wyznakowanych w okolicy.

Ślad trasy do pobrania

plik typu kml - do pobrania

Ciekawe miejsca na trasie

Rezerwat Bukowica oraz góra Bukowica

Rezerwat Bukowica oraz góra Bukowica

Leśny krajobrazowy rezerwat przyrody Bukowica o powierzchni 22,76 ha znajduje się na triasowym wzniesieniu zachodniej części Garbu Tenczyńskiego. Utworzony został w 1987 r. w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych fragmentu Garbu Tenczyńskiego. Obszar obejmuje wzniesienie otoczone rozległym kompleksem borów sosnowych.

W rezerwacie zobaczyć można fragment dobrze zachowanej buczyny karpackiej ze starodrzewem bukowym. Atrakcją rezerwatu jest mająca długość kilkunastu metrów, wychodnia ściana skalna z triasowych wapieni. W skale znajdują się liczne otwory niewielkich jaskiń.

Na terenie rezerwatu rosną rośliny chronione, m.in.: wawrzynek wilczełyko, konwalia majowa, naparstnica zwyczajna, lilia złotogłów, widłak jałowcowaty, storczyki oraz kwitnący bluszcz, a także marzanka wonna.

Widok na Bukowicę

Widok na Bukowicę

Zamek Lipowiec w Babicach

Zamek Lipowiec w Babicach