24.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Chrzanowski, działający poprzez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 Chrzanów, 
ul. Partyzantów 2.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego 
w Chrzanowie:
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym 
w Chrzanowie.
  5. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie otwiera się w nowym oknie

Kozi Bród – Karniowice – Puszcza Dulowska –  Brodła – Wygiełzów (Propozycja wycieczki)

Propozycja wycieczki dla średnio zaawansowanych rowerzystów wiedzie nas dosyć długą i wymagającą trasą, gdzieniegdzie ostro pod górę, by za chwilę zjeżdżać ostro w dół. Malowniczy szlak prowadzący nas poprzez lasy Myślachowickie, Karniowice, piękną Puszczę Dulowską oraz urokliwymi miejscowościami z pewnością dostarczy nam wiele miłych i niezapomnianych wrażeń.

Ruszamy z parkingu obok zbiornika Kozi Bród początkowo na wschód, a następnie w kierunku południowym jedziemy 3,3 km ścieżką leśną wzdłuż rzeki Kozi Bród. Okrążając w ten sposób Myślachowice, kierujemy się w stronę Karniowic, przecinając ulice: Kasztanową, ruchliwą Olkuską oraz Ostra Góra.

Mijając od  zachodu rezerwat leśny Ostra Góra, dojeżdżamy lekko pod górę do ul.  Zielonej oraz pierwszych zabudowań Karniowic. Stąd ulicami: Jurajską, Łokietka oraz św. Floriana przecinamy ruchliwą ul. Krakowską. Ulicą Tenczyńską oraz Droga Nowa wjeżdżamy w malowniczą Puszczę Dulowską.

Po 2 km skręcamy w lewo na wschód w prowadzącą przez Puszczę ścieżkę dydaktyczną, łącząc się jednocześnie z niebieskim szlakiem rowerowym. Po 1300 m skręcamy w prawo w Drogę Alwerską, która przez 2,5 km prowadzi nas do pierwszych zabudowań Rudna. Po  rozstaniu z  niebieskim szlakiem rowerowym, mijamy po prawej stronie przy autostradzie kosmiczne kopuły Parku Turystyki i Rozrywki, przecinamy drogę Nieporaz – Rudno i dojeżdżamy do  ul. Grójeckiej. Na  skrzyżowaniu skręcamy w lewo, a następnie po 50 m skręcamy w prawo. Jedziemy teraz ostro pod górę, a następnie w  dół wzdłuż autostrady A4 i po 1,1 km skręcamy w  prawo w  ul. Mostową i  przekraczamy autostradę A4,  dojeżdżając ścieżką do ul. Pańska Droga.

Skręcamy w  lewo na  wschód, zjeżdżamy do ul. Bartosza Głowackiego. Stąd po 2 km, na drugim skrzyżowaniu skręcamy w  prawo na południe w ścieżkę leśną, która prowadzi nas przez rzeczkę Rudno do ul. Królewskiej. Kierując się pod górę na południe, po 900 m na ostrym zakręcie drogi, zjeżdżamy na wprost w ścieżkę leśną, która wijąc się malowniczo 2 km prowadzi nas do drogi asfaltowej.

Podążając na  południe malowniczym wąwozem mijamy Gaudynowskie Skałki, przecinamy ruchliwą drogę wojewódzką nr 780 i po 200 m na skrzyżowaniu dróg skręcamy w lewo, a następnie po 300 m w prawo w drogę prowadzącą do Mirowa. Po 1,7 km na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, a następnie na kolejnym skrzyżowaniu po 100 m skręcamy w lewo w drogę do Podłęża. Po 1,1 km na skrzyżowaniu w Podłężu skręcamy w prawo. Kierując się główną drogą w stronę Babic, przejeżdżamy przez Okleśną mijając po lewej stronie malowniczo meandrującą Wisłę z urzekającymi zakolami.

Po 5,4 km na skrzyżowaniu przed Rozkochowem skręcamy w prawo w ul. Podgórną, a następnie w  Sikorskiego przejeżdżając przez centrum Rozkochowa. Stąd ulicami: Babicką, Piastowską, Królowej Jadwigi, Konopnickiej, Zamkową oraz Parkową dojeżdżamy do skansenu w Wygiełzowie, gdzie kończy się nasza wycieczka.

 

Ślad trasy do pobrania

plik typu kml - do pobrania plik typu gpx - do pobrania

Ciekawe miejsca na trasie

Puszcza Dulowska

Puszcza Dulowska

Rezerwat Dolina Potoku Rudno

Rezerwat Dolina Potoku Rudno

Rezerwat przyrody leśno-krajobrazowy Dolina Potoku Rudno utworzony w 2001 r. o pow. 96 ha, znajduje się  pomiędzy miejscowościami Zalasem a  Rybną w  Dolinie Rudna. Rezerwat, niewielka część Rudniańskiego Parku Narodowego, chroni unikalne zbiorowiska łęgu olszowego, charakterystyczne dla terenów podmokłych.

W obrębie rezerwatu znajduje się nieczynny kamieniołom porfirów „Orlej”. Osobliwością są stanowiska skrzypu olbrzymiego. Przez teren rezerwatu przepływa potok Rudno, będący dopływem Sanki. Miejscami wyciął on w stokach stromy jar o urwistych ścianach skalnych.

Widok na Babice

Widok na Babice