24.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Chrzanowski, działający poprzez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 Chrzanów, 
ul. Partyzantów 2.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego 
w Chrzanowie:
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym 
w Chrzanowie.
  5. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie otwiera się w nowym oknie

Szlak Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej (Szlak papieski)

Szlak Miejsc Papieskich na  Ziemi Chrzanowskiej istnieje od 2006 roku. Jest malowniczym szlakiem przeznaczonym nie tylko dla pielgrzymów. Można go przebyć rowerem, samochodem, pieszo – właściwie dowolnie. Obejmuje wszystkie miejsca pobytu Karola Wojtyły na terenie Powiatu Chrzanowskiego. Są to: Alwernia, Balin, Babice, Bolęcin, Chrzanów, Chrzanów – Kościelec, Chrzanów – Rospontowa, Grojec, Jankowice, Kwaczała, Lgota, Libiąż, Mętków, Młoszowa, Myślachowice, Okleśna, Płaza, Płoki, Poręba Żegoty, Psary, Rozkochów, Regulice, Trzebinia, Trzebinia - Siersza, Trzebinia-Wodna, Krystynów, Żarki, Zagórze. Jego początek znajduje się  w Mętkowie, przy XVIII wiecznym, modrzewiowym kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej, przeniesionym w 1973 roku z Niegowici, w którym Karol Wojtyła pełnił funkcję wikariusza. Założeniem pomysłodawców Szlaku tj.  Fundacji Szlaki Papieskie z Krakowa oraz Starostwa Powiatowego w  Chrzanowie jest oznakowanie wszystkich miejsc pobytu Karola Wojtyły w jednakowej konwencji. Prosta symbolika wyróżnionych miejsc sprowadza się do n/w elementów:

  1. Kamień o  nieregularnych kształtach, który ma  nawiązywać do słów Chrystusa: „Ty jesteś Piotr czyli Skała i  na tej Skale zbuduję swój kościół”
  2. Tablica umieszczona na kamieniu zawierająca cytat z Homilii Jana Pawła II.
  3. Krzyż wzorowany na pastorale Jana Pawła II nawiązujący do Jego Pontyfikatu

 

MAPA MIEJSC PAPIESKICH NA TERENIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO  

Ciekawe miejsca na trasie

Pamiątkowy kamień w Alwerni

Pamiątkowy kamień w Alwerni

Tablica poświęcona Janowi Pawłowi II w Okleśnej

Tablica poświęcona Janowi Pawłowi II w Okleśnej