24.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Chrzanowski, działający poprzez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 Chrzanów, 
ul. Partyzantów 2.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego 
w Chrzanowie:
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym 
w Chrzanowie.
  5. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie otwiera się w nowym oknie

Szlak Maryjny - Międzynarodowa Trasa Pielgrzymkowa Szlak Maryjny Częstochowa-Mariazell (Szlak maryjny)

Międzynarodowa Trasa Pielgrzymkowa Szlak Maryjny Częstochowa-Mariazell oznaczona jest jako I – 23 i łączy wszystkie sanktuaria maryjne od Częstochowy przez Powiat Chrzanowski, po Levocę na Słowacji oraz Mariazell w Austrii. Szlak Maryjny jest szlakiem pieszo – rowerowym.

Na terenie Powiatu Chrzanowskiego funkcjonuje od 2007 roku, jego trasa składa się z pętli głównej obejmującej Sanktuarium Matki Bożej Patronki Polskich Rodzin Robotniczych w Płokach oraz dodatkowych bocznych pętli uwzględniających Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w  Trzebini oraz Kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Mętkowie.

Szlak Maryjny został oznakowany w sposób jednolity na obszarze Polski. Tabliczki, drogowskazy oraz tablice informacyjne mają jednakową konwencję kolorystyczną i tematyczną, co czyni szlak rozpoznawalnym w każdym miejscu.

Podobnie jak i Szlak Papieski jest to szlak przeznaczony nie tylko dla pielgrzymowania wiernych. Może stanowić znakomitą alternatywę spędzania czasu wolnego i podróży z plecakiem dla rodzin, grup przyjaciół, czy samotnych podróżników.

Ciekawe miejsca na trasie

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

W 1962 roku do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebini sprowadzono cudowną figurę Matki Bożej Fatimskiej z Fatimy, którą w 1997 r. uroczyście ukoronowano koronami papieskimi, podnosząc też kościół do rangi Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej (pierwsze nocne czuwanie fatimskie odbyło się 47 lat wcześniej, 13 maja 1950r.). W styczniu 2013 r. Sanktuarium podniesiono do godności Bazyliki Mniejszej, co uroczyście ogłosił Metropolita Krakowski ks. kard. St. Dziwisz podczas czuwania fatimskiego w dniu 14.09.2013 r.

W kościele uwagę zwracają neogotyckie łuki, barwne witraże i 35-głosowe organy. Do tradycji należą organizowane tutaj koncerty muzyki kameralnej. Kościół i klasztor są otoczone pięknym, dużym parkiem, w którym rozmieszczone są stacje drogi krzyżowej, a w kamiennej grocie znajduje się figura Matki Bożej. Obok kościoła znajduje się klasztor księży Salwatorianów, w którym przyszli kapłani przygotowują się do życia kapłańskiego i zakonnego, a także jeden z pierwszych w Polsce domów rekolekcyjnych dla osób świeckich.

Sanktuarium Maryjne w Płokach

Sanktuarium Maryjne w Płokach

Pierwszy kościół na płockim wzgórzu Zagajnik powstał w  początkach XIV stulecia. Budowę obecnego zakończono w 1954 r. Sanktuarium słynie z cudownego obrazu Matki Boskiej. Jest to najstarszy zabytek malarski w gminie Trzebinia, namalowany w  XV w. na desce w  technice temperowej na wzór bizantyjskiego typu ikonograficznego Hodigitrii. Autor dzieła nie jest znany. Sława obrazu płockiego spowodowała, że został on ukoronowany koronami papieskimi, a w 1748 r. po wizytacji biskupów Michała Kunickiego, oraz biskupa krakowskiego Andrzeja Stanisława Kostki Załuskiego obraz został nazwany obrazem Matki Boskiej z Płok (imago gratiosa - obraz łaskami słynący). W czasie wizytacji obraz był ozdobiony srebrną sukienką urozmaiconą trybowanymi kwiatami złoconymi, a obok obrazu wisiały liczne wota dziękczynne.

Sanktuarium Matki Boskiej z Płok, nazywanej także Patronką Polskich Rodzin Robotniczych, stanowi jeden z ważniejszych ośrodków kultu maryjnego w archidiecezji krakowskiej. Obiekt jest jednym z punktów na trasie międzynarodowego szlaku pielgrzymkowego, biegnącego od Częstochowy do Mariazell w Austrii.

Bazylika i Sanktuarium MB Fatimskiej w Trzebini

Bazylika i Sanktuarium MB Fatimskiej w Trzebini