24.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Chrzanowski, działający poprzez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 Chrzanów, 
ul. Partyzantów 2.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego 
w Chrzanowie:
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym 
w Chrzanowie.
  5. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie otwiera się w nowym oknie

Kozi Bród – Luszowice – Libiąż –  Wygiełzów (Propozycja wycieczki)

Proponowane w tym rozdziale cztery wycieczki wzajemnie uzupełniające się. Pierwsza wycieczka to  trasa długa lecz niewymagająca. Trasa wiedzie nas malowniczymi, płaskimi odcinkami lasów, drogami asfaltowymi urokliwych miejscowości, a także ścieżkami i duktami. Trasa doskonale nadaje się na letni, sobotni wypad za miasto. Ruszamy na południe z parkingu obok zbiornika Kozi Bród. Ulicami: Kopalnianą, Emilii Plater, Przybyszewskiego, K. Marcina dojeżdżamy do Luszowic. Stąd ulicami Strażacką, Dygasińskiego, Przyjaźni przekraczamy ul. Pańską wjeżdżając w ul. Długą. Po 300 m skręcamy w ul. Morgową. Dalej ulicami: Jaworznicką, 22 Stycznia oraz Wyzwolenia dojeżdżamy do ul. Kasprzaka.

Stąd po 500 m skręcamy w lewo w ścieżkę i łącząc się  z  zielonym szlakiem rowerowym przecinamy autostradę A4.  Ulicami Leśną i Strażacką dojeżdżamy do ul. Leśnej. Rozstając się z zielonym szlakiem rowerowym, wjeżdżamy w ścieżkę, którą biegnie także ścieżka dydaktyczna.

Po  300 m  skręcamy w  lewo, a następnie po 700 m w Lesie Piaski, skręcamy w prawo na  zachód podążając wzdłuż Kanału Matylda.

Po 2,3 km na wysokości Karmelitańskiego Ośrodka Rekolekcyjnego skręcamy w lewo, następnie po 900 m skręcamy znów w lewo na południe, kierując się w stronę Libiąża. Przecinamy tory kolejowe i ulicami: Armii Krajowej, Jana Pawła II, Słowackiego, 11 Listopada, Górniczą i Kopalnianą przejeżdżamy przez centrum urokliwego Libiąża, kierując się w stronę pobliskiego lasu.

Dojeżdżamy do ul. Kościuszki. Skręcamy w prawo, a następnie po 100 m w lewo w leśną drogę. Jadąc 1  km docieramy do  ul.  Długiej. Skręcamy w lewo na wschód. Przed nami piękna droga wzdłuż malowniczo meandrującej Wisły. Jedziemy nią przez 5,5 km. Łączymy się z ul. Nadwiślańską oraz niebieskim szlakiem rowerowym. Po 1 km skręcamy na północ i dojeżdżamy do Drogi Babickiej. Skręcamy w prawo, a następnie po 3,2 km  w lewo. Po około 1 km łączymy się zielonym szlakiem pieszym i jadąc dojeżdżamy do  skansenu w  Wygiełzowie, gdzie kończy się nasza wycieczka.

Ślad trasy do pobrania

plik typu kml - do pobrania plik typu gpx - do pobrania

Ciekawe miejsca na trasie

Skansen w Wygiełzowie

Skansen w Wygiełzowie

Dawna Kopalnia Węgla Kamiennego w Sierszy

Dawna Kopalnia Węgla Kamiennego w Sierszy

Pierwsza kopalnia węgla kamiennego w Sierszy powstała w 1808 roku. Założyła ją księżna Izabela z Czartoryskich Lubomirska i nazwała ją swym imieniem. Do połowy XIX wieku w okolicy powstały jeszcze dwie kopalnie: „Trentowiec” i „Elżbieta”.

W sierpniu 1907 roku założono spółkę Galicyjskie Akcyjne Zakłady Górnicze w  Sierszy, której głównym udziałowcem został Andrzej hr.  Potocki. Po I Wojnie Światowej przemianowano GAZG na: „Sierszańskie Zakłady Górnicze S.A.”, pod którą to nazwą firma przetrwała do II wojny światowej. Narzucenie Polsce ustroju komunistycznego po II wojnie światowej spowodowało przekształcenia własnościowe.

Sierszańskie Zakłady Górnicze zostały znacjonalizowane. W 1947 roku połączono chodnikiem głównym kopalnię „Artur” z kopalnią „Zbyszek” w Trzebini. Od 1949 roku obie te kopalnie połączono w jedną pod nazwą: Kopalnia Węgla Kamiennego „Siersza”, która przetrwała do 1999 roku. Ostatecznie kopalnię Siersza zlikwidowano na początku 2006 r.