24.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Chrzanowski, działający poprzez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 Chrzanów, 
ul. Partyzantów 2.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego 
w Chrzanowie:
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym 
w Chrzanowie.
  5. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie otwiera się w nowym oknie

Libiąż – Chrzanów – Młoszowa –  Karniowice (Propozycja wycieczki)

Trasa Libiąż – Chrzanów – Młoszowa –  Karniowice to propozycja wycieczki rowerowej właściwie dla  każdego. Niezbyt długi szlak prowadzi nas od Libiąża malowniczymi ścieżkami leśnymi przez Chrzanów aż do Karniowic, ukazując malownicze krajobrazy tych okolic. Świetna wycieczka na  weekendowy wypad za miasto.

Początkiem naszej trasy jest skrzyżowanie ulic: Szybowcowej, Sikorskiego oraz Leśnej.
Ruszamy na północny wschód wąską ul. Leśną poprzez Las Zapaście w stronę os. Kolonia Leśna, łącząc się po drodze ze szlakami czerwonym, a następnie zielonym.

Przecinając rzekę Chechło dojeżdżamy do  ul.  Borowcowej, w  którą skręcamy w lewo. Dalej ulicami Orkana, Podgórską, Armii Krajowej, Kościelną, Główną oraz Parkową przekraczamy ruchliwą ul. Szpitalną.

Podążamy wciąż na  północny wschód ulicą Topolową, a  następnie Chrzanowską, która wiedzie wzdłuż Zalewu Chechło. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo na północ w ul. Trzebińską, przekraczamy autostradę A4, łącząc się z niebieskim szlakiem. Po 750 m skręcamy wraz z  nim w  prawo w  ścieżkę leśną. Stąd jadąc 1,5 km skrajem Puszczy Dulowskiej dojeżdżamy do  ul. Szembeka.

Skręcamy w lewo i po 1,6 km, przekraczając po  drodze ruchliwą ul.  Krakowską, przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Młoszowej skręcamy w prawo na wschód w ul. Spacerową.

Mijając po drodze kurhan karniowicki dojeżdżamy do parkingu przy kościele. W tym miejscu kończy się nasza wycieczka.

Ślad trasy do pobrania

plik typu kml - do pobrania plik typu gpx - do pobrania

Ciekawe miejsca na trasie

Libiąż nocą. Widok na Kościół pw. Przemienienia Pańskiego

Libiąż nocą. Widok na Kościół pw. Przemienienia Pańskiego

Martwica karniowicka

Martwica karniowicka

Karniowice od II połowy XIX wieku znane były wśród geologów ze względu na specyficzną dla tych okolic skałę, zwaną Martwicą Karniowicką. Stanowi ona unikat w skali geologicznej, którego nie zobaczymy w żadnym innym miejscu na Ziemi.

Ok. 1870 r. krakowski botanik Marian Raciborski zidentyfikował tą formację jako martwicę, czyli rodzaj wapienia powstającego na zimno w  pobliżu wodospadów. Najnowsze badania wskazują jednak, ze jest to raczej trawertyn, którego sedymentacja (czyli osadzenie się) nastąpiła na przełomie karbonu i permu, czyli około 280 mln lat temu. Ten słodkowodny wapień jest o tyle niezwykły, że tylko niecałe 3% wapieni na świecie powstawało w wodach słodkich, a nie w morzu.

Spekuluje się, że proces sedymentacji dla występującej w Karniowicach skały miał miejsce w strefie brzegowej, być może w pobliżu gorących źródełek towarzyszących wulkanom, otoczonych zaroślami podobnej do skrzypu Lilpopia raciborski. Za tą teorią przemawiają licznie tu występujące skamieniałe szczątki tej rośliny. Ponadto w skale znajdziemy szczątki sinic, glonów oraz ślimaków.

Najciekawsze odsłonięcia martwicy znajdują się na wschód od Karniowic, na Wyżynce Karniowickiej, oraz w lesie Wyrąb, z którego wypływa potok Dulówka. Tu przy południowo - wschodniej, szczytowej części doliny znajduje się odkrywka wysoka na kilka metrów, gdzie można zaobserwować ciekawe przejścia od laminowanych do zrostkowych form martwicy.