24.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Chrzanowski, działający poprzez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 Chrzanów, 
ul. Partyzantów 2.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego 
w Chrzanowie:
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym 
w Chrzanowie.
  5. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie otwiera się w nowym oknie

Trzebinia – Chrzanów – Pogorzyce –  Wygiełzów (Propozycja wycieczki)

Proponowana niezbyt wymagająca wycieczka powinna sprawić wiele przyjemności, zwłaszcza, że szlak prowadzi oprócz obrzeży Chrzanowa, leśnymi ścieżkami, łąkami malowniczych miejscowości Pogorzyce i Wygiełzów. Te urzekające krajobrazy z pewnością zrekompensują nam przejazd drogami asfaltowymi oraz ruchliwymi ulicami miasta.

Ruszamy z os. Wodna przy skrzyżowaniu ulic Sikorskiego oraz 1-go Maja. Jedziemy ulicami 1-go Maja, a następnie Kruczkowskiego, mijając Zakładową Straż Pożarną i Rafinerię Trzebinia dojeżdżamy do  ul. Dąbrowskiego, skręcając w  nią w  prawo. Przekraczamy tory kolejowe i skręcamy w prawo w ul. Dworcową. Przecinając ruchliwą ul. Długą, a następnie autostradę A4 podążamy na południe ul.  Głowackiego do ul. Topolowej.

Skręcamy w prawo, a następnie po 700 m, pod ostrym kątem w lewo w ul. Bukową. Stąd ulicami: Wschodnią, Brzoskwiniową, Wrzosową przy której łączymy się z czarnym szlakiem rowerowym, Szpitalną i Transportowców dojeżdżamy do ul. Kasztanowej, przy której kończy się asfalt. Skręcamy w lewo na południe, by po 200 m opuszczając czarny szlak rowerowy skręcić na południowy zachód w ścieżkę, która doprowadzi nas do ul. Stara Woda.

Skręcamy w lewo, kierując się na południowy wschód. Po 2  km u zbiegu ulic Stara Woda i Wapiennej skręcamy w prawo w ścieżkę leśną, którą przecinamy ul.  Szymanowskiego. Dalej niebieskim szlakiem rowerowym i ul. Grodzisko dojeżdżamy do  zielonego szlaku rowerowego i na skrzyżowaniu z punktem widokowym skręcamy w lewo.

Dojeżdżamy niebieskim szlakiem rowerowym do  ruchliwej ul.  Lipowieckiej w Wygiełzowie. Skręcamy w prawo. Po 14,3 km kończymy wycieczkę przy skansenie w Wygiełzowie.

Ślad trasy do pobrania

plik typu kml - do pobrania plik typu gpx - do pobrania

Ciekawe miejsca na trasie

ORLEN Południe - rafineria w Trzebini

ORLEN Południe - rafineria w Trzebini

Pod koniec XVIII w. cesarz Franciszek Józef udzielił zgody na rozpoczęcie budowy Rafinerii Nafty w Trzebini, którą w 1895 r. rozpoczął hrabia Andrzej Potocki. Rafinerię zlokalizowano w pobliżu kolei Cesarza Ferdynanda, łączącej Wiedeń i Kraków ze Lwowem.

Od ponad 100 lat Rafineria rozwija się i inwestuje w nowoczesne technologie. W 1999 r. weszła do grupy Orlen, a na początku 2015 r. połączyła się z Rafinerię Nafty Jedlicze (obie z grupy kapitałowej PKN Orlen) w jeden podmiot - Orlen Południe.

Rafineria zajmuje się destylacją ropy, magazynowaniem paliw i produkcją parafin, ponadto uruchomiła przemysłową instalację do produkcji najwyższej jakości biodiesla i jest pierwszą biorafinerią w Polsce, pozostając największym i najnowocześniejszym przedsiębiorstwem tego rodzaju w Małopolsce.

W 2008 r. Rafineria Trzebinia została laureatem nagrody dla linii produktów bio w IX Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku 2008”.