24.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Chrzanowski, działający poprzez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 Chrzanów, 
ul. Partyzantów 2.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego 
w Chrzanowie:
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym 
w Chrzanowie.
  5. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie otwiera się w nowym oknie

Ścieżka "niebieska": Zalew Chechło –  Piła Kościelecka – Staw Gliniak (Ścieżka przyrodnicza)

Trasa rozpoczyna się w Trzebini na południowym brzegu Zalewu Chechło. Jest to największy zbiornik na terenie gminy i służy do celów rekreacyjnych. Ścieżka, razem z zieloną trasą rowerową oraz Szlakiem Maryjnym, prowadzi wzdłuż brzegu ulicą Chrzanowską, a następnie w Pile Folwarcznej skręca na południe w ulicę Graniczną. Powoli pnie się w górę, mijając położony na wysokości 305 m n.p.m. szczyt wzgórza, do  Piły Kościeleckiej. Kiedy skręca w  ulicę Dębową, pozostałe szlaki przestają jej towarzyszyć i już samotnie schodzi do ulicy Krakowskiej i zagłębia się w lesie. Po chwili trasa przecina nieczynną linię kolejową biegnącą z Chrzanowa-Stelli do Bolęcina i skręca na wschód. Z lasu wychodzi w pobliżu strzelnicy Koła Łowieckiego Diana z Chrzanowa i przekracza ulicę Wojskową. Na  południe od  trasy, w lesie Kamyki, znajduje się Skała Bolęcka i wychodnie skalne. Dalej szlak prowadzi równolegle do  ulicy Krakowskiej, początkowo polną drogą brzegiem lasu, a  później, po dojściu do ulicy Skalnej, odbija razem z czerwonym szlakiem rowerowym na  południe do Skałki Triasowej. Jest to  unikalna na  skalę Europy formacja geologiczna, z której szczytu roztacza się dość szeroka panorama. Nieopodal na wzgórzu o wysokości 351  m n.p.m. znajduje się  krzyż. Następnie szlak prowadzi grzbietem wzgórza w  kierunku ulicy Kamiennej, którą można zejść do ulicy Zakopiańskiej lub  skręcić na  tyły szkoły równoległą, polną drogą.

Drugi wariant pozwala zobaczyć strukturę kamieni pochodzących z  tego samego okresu co  Skałka Triasowa, z  których zbudowano mur otaczający placówkę. Można także podejść w  kierunku południowym do  kapliczki. Dalej szlak prowadzi obok Ośrodka Zdrowia w Bolęcinie i przez położony na  zboczu wzgórza park, w  którym rośnie 6 z 27 drzew i krzewów objętych ochroną na terenie gminy jako żywe pomniki przyrody. Szlak prowadzi następnie ulicą Sportową, a  po minięciu przydrożnego krzyża skręca w  ulicę Handlową i  ponownie w ul. Krakowską, by skręcić w Rekreacyjną. Przy równoległej ulicy –  Kościelnej, wznosi się kościół murowany p.w. NMP Matki Kościoła, wybudowany w II poł. XX w. Z ulicy Rekreacyjnej szlak prowadzi przez przejazd kolejowy na ulicę Wczasową, z której można dojść do stadniny koni „Szarża”. Trasa kończy się przy akwenie „Gliniak”, gdzie jest parking i sezonowy bar.

Ślad trasy do pobrania

plik typu kml - do pobrania

Ciekawe miejsca na trasie

Zalew Gliniak

Zalew Gliniak to jedno z głównych miejsc wypoczynkowych w Bolęcinie. Dwa zbiorniki wodne powstały w dawnych wyrobiskach gliny, pozyskiwanej na potrzeby pobliskiej cegielni. Obecnie do celów rekreacyjnych wykorzystywany jest większy z nich, który posiada czystą i dużą plażę, na której przygotowano boisko do siatkówki plażowej. Duży obszar przy zalewie porośnięty trawą to świetne miejsce do gry w piłkę nożną ze specjalnie przygotowanymi do tego sportu bramkami, a także przyjemne miejsce do spacerów.

Drugi – mniejszy zbiornik, z którego chętnie korzystają wędkarze, porośnięty jest trzcinami, pałkami oraz rzadkim skrzypem pstrym i stanowi miejsce rozrodu dla różnorodnych gatunków płazów i gadów, w tym podlegających ochronie zaskrońców. Podmokłe łąki wokół to również świetne miejsce dla ptactwa i różnych gatunków owadów.

Skałka Triasowa w Bolęcinie

Skałka Triasowa w Bolęcinie

Skała triasowa w Bolęcinie jest pomnikiem przyrody nieożywionej, zbudowanym z rzadko spotykanych wapieni diploporowych, czyli wapieni krystalicznych powstałych z osadzenia głównie glonów morskich (diploporów). Warstwa tej skały powstała w okresie ery mezozoicznej, czyli ok. 200 mln lat temu.

Nietypowy ostaniec o ciekawych kształtach ma kilka metrów wysokości i jest ważnym obiektem zainteresowań badaczy reprezentujących różne dziedziny nauk przyrodniczych.