24.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Chrzanowski, działający poprzez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 Chrzanów, 
ul. Partyzantów 2.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego 
w Chrzanowie:
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym 
w Chrzanowie.
  5. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie otwiera się w nowym oknie

Ścieżka "zielona": Myślachowice – Czyżówka –  Cisowe skałki – Rzeka Kozi Bród – Płoki (Ścieżka przyrodnicza)

Trasa rozpoczyna się w centrum Myślachowic przy Domu Kultury, nieopodal którego znajdują się m.in. sklepy, apteka, OSP. Po chwili szlak skręca z drogi wojewódzkiej w lewo, w ulicę 22 Lipca i prowadzi obok poczty, za którą w prawo odbija ulica Wąska do kościoła p.w. NMP Królowej Polski. Świątynia została zbudowana w latach 70. XX w., a w jej wnętrzu znajduje się m.in. kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Dalej szlak skręca w ulicę Łąkową i prowadzi nią aż do ostatnich zabudowań, gdzie kończy się asfalt, a zaczyna droga gruntowa (potem już zwykła ścieżka) która przechodzi pod biegnącymi z Elektrowni Sierszy liniami energetycznymi, początkowo przez pola, delikatnie pnie się pod górę i wchodzi do lasu, gdzie po  dojściu do  drogi gruntowej skręca w  kierunku północno-zachodnim.

Odtąd szlak prowadzi bukowym lasem równolegle do  rzeki Kozi Bród. Przed Czyżówką trasa skręca w  prawo dochodząc do  drogi wychodzi na odsłonięty teren w pobliżu mostu nad  Kozim Brodem. Po przejściu nad rzeką szlak prowadzi wzdłuż ulicy Długiej, skręcając na zachód. Zanim trasa ponownie wyprowadzi na  drogę gruntową mija okazałą kaplicę p.w. św.  Barbary, patronki górników. W miejscowości znajduje się także ośrodek rekreacyjny Kozi Bród. Z ulicy Długiej w Skalną szlak skręca obok krzyża i  po minięciu kilku zabudowań kieruje się  na północny-zachód, prowadząc już po drodze gruntowej. Tutaj wchodzi w las i wiedzie pod liniami wysokiego napięcia, powyżej terenu, na którym znajduje się Elektrownia Siersza. Szlak kieruje się przez piaszczyste wzniesienia w stronę wzgórza Cisowa – ze ścieżki po pewnym czasie doskonale widać Cisowe Skały, do których prowadzi znakowana odnoga trasy. Wędrując przez las  dojrzeć można ogromny budynek turbozespołów i chłodnie kominowe pobliskiej Elektrowni.

Dalej ścieżka prowadzi w kierunku wschodnim pod Orlą Górę, skręca na południowy-wschód i zaczyna łagodnie schodzić do doliny Koziego Brodu. W tej części szlak wiedzie między Wilczą Górą, a  Starą Czydzówką. Po  przekroczeniu drogi z Czyżówki do  Płok, ścieżka ponownie zagłębia się w las i dochodzi nad brzeg rzeki Kozi Bród. Kolejna część trasy wiedzie wzdłuż malowniczo meandrującej rzeki, która rozlewa się tworząc podmokłe tereny. W pewnym momencie dochodzi do pozostałości starej tamy i odbija od doliny w kierunku wschodnim, by dojść do linii energetycznej i wychodząc z lasu, wzdłuż niej dojść do drogi z Myślachowic do Płok.

Po przecięciu ulicy Kasztanowej, szlak prowadzi leśną drogą na skraju zabudowań do miejsca,
w którym znajduje się krzyż i tablica upamiętniające męczeńską śmierć ks.  Michała Rapacza, proboszcza Płok w latach 1937-46. Dalej trasa, razem ze Szlakiem Maryjnym i czarnym pieszym, prowadzi ulicami Źródlaną i Główną do pobliskiego Sanktuarium Matki Bożej w Płokach. Jest ono otoczone okazałymi drzewami, z których trzy znajdują się na liście chronionych, jako żywe pomniki przyrody. Tutaj też, przy świątyni i cmentarzu, zielony szlak kończy swój bieg. Warto jeszcze podejść ulicą w kierunku północnym by zobaczyć ruiny starej huty.

 

Ślad trasy do pobrania

plik typu kml - do pobrania

Ciekawe miejsca na trasie

Cisowe Skały

Cisowe Skały

Cisowe Skały to dwa położone blisko siebie, porośnięte lasem wzgórza, z wysokimi do 4 m. skałkami zboczowymi. Znajdują się one nieco na wschód od Elektrowni Siersza, w Czyżówce. Ich budowa geologiczna wskazuje, że jest to fragment tej samej formacji, której kulminacją jest Skałka Triasowa w Bolęcinie, (pomnik przyrody nieożywionej). Około 180 mln lat temu, w okresie jury, tutejsze wapienie częściowo przeobraziły się w dolomit i uległy okruszcowaniu. Budulcem Cisowych Skał są rzadko tutaj spotykane wapienie diploporowe, czyli wapienie krystaliczne zbudowane głównie z glonów morskich (diploporów).

W buczynie na północnych stokach wzgórza można odnaleźć kilka zawalonych sztolni - ślady po eksploatacji występujących tutaj złóż galmanu i żelaza.

Ze szczytu wzniesienia rozciąga się malownicza panorama okolicy, a poniżej, w zalesionej dolinie Koziego Brodu, rozciąga się zabudowa Czyżówki i Płok.

Miejsce śmierci ks. Michała Rapacza

Miejsce śmierci ks. Michała Rapacza

Michał Rapacz, Sługa Boży Kościoła katolickiego ur. w 1904 r., zmarł w maju 1946 r. w Płokach, zamordowany przez komunistów. Pierwszą placówką duszpasterską ks. Michała Rapacza była parafia w Płokach, gdzie z kilkuletnią przerwą od 1931 do 1946 r. pracował jako wikariusz, a później administrator parafii. Opiekował się stowarzyszeniami młodzieży, założył teatr amatorski, czynił posługę pasterską wśród chorych i ubogich.

W czasie wojny współpracował z AK, a po wojnie pomagał żołnierzom ukrywającym się przed UB. Nie godził się z powojenną rzeczywistością, mówiąc odważnie, co o niej myśli, przez co otrzymywał coraz częstsze pogróżki.
Na jednym z ostatnich kazań mówił: „Choćbym miał trupem paść, nie zaprzestanę tej Ewangelii głosić i nie wyrzeknę się własnego krzyża”.

W nocy z 11 na 12 maja 1946 r. do budynku plebanii wtargnęła bojówka złożona z około 20 komunistycznych działaczy. Ksiądz Rapacz, najpierw ciągnięty na powrozie wokół kościoła i bity, został następnie zabrany do oddalonego o ok. 1 km lasu, gdzie uderzono go twardym przedmiotem w głowę i zastrzelono z pistoletów – oddano 4 strzały. Aby nikt nie wezwał pomocy, domowników trzymano pod lufami pistoletów do 3 nad ranem.

Pochowany został w rodzinnej parafii w Lubniu, jednak w 1980 r. dokonano ekshumacji i zwłoki przeniesiono do grobowca przy kościele w Płokach.
W 1993 r. w Kurii Metropolitalnej w Krakowie przeprowadzono kanoniczne dochodzenie w sprawie życia i męczeńskiej śmierci księdza Michała Rapacza. Akta zostały przekazane do Kongregacji ds. Świętych w Rzymie. Po wydaniu w Watykanie dekretu męczeństwa, ks. Michał Rapacz, podobnie jak ks. Jerzy Popiełuszko, znajdzie się wśród pierwszych polskich męczenników za wiarę - ofiar komunistycznego terroru. Śledztwo w sprawie śmierci kapłana (umorzone w 2002 r.) prowadził także Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie.