24.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Chrzanowski, działający poprzez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 Chrzanów, 
ul. Partyzantów 2.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego 
w Chrzanowie:
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym 
w Chrzanowie.
  5. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie otwiera się w nowym oknie

Greenways, szlak niebieski (Szlak rowerowy)

Propozycja niniejszej trasy, niewielkiego wycinka trasy Greenway to  propozycja niedługiej wycieczki urokliwymi zakątkami ziemi chrzanowskiej. Trasa wiedzie duktami, ścieżkami leśnymi i asfaltowymi przez miejscowości gmin Alwernia i Babice. To świetna trasa na rodzinną wycieczkę.

Trasę rozpoczynamy sprzed kościoła w  Wygiełzowie. Ul. Królowej Jadwigi wyjeżdżamy z Babic. Skręcamy w prawo w ul. Piastowską przechodzącą następnie  w ul. w Babicką, która prowadzi nas do Rozkochowa. Skręcamy w lewo na wschód. Ulicami: Kopernika, Chemików, Kulawki oraz Olszewskiego dojeżdżamy do przedmieść Alwerni. Przecinamy ruchliwą ul. Patelskiego. Ulicami Prusa oraz Alwerniańską dojeżdżamy do ul. Chrzanowskiej, przy której kończy się nasz szlak. Łączymy się  w tym  miejscu ze  szlakami: żółtym oraz zielonym.

Ślad trasy do pobrania

plik typu kml - do pobrania plik typu gpx - do pobrania

Ciekawe miejsca na trasie

Studia filmowe Alvernia Studios

Studia filmowe Alvernia Studios

Na terenie Nieporazu, przy autostradzie A 4 znajduje się Alvernia Studios. Wygląda jak przyszła osada ziemian na Marsie. Pomysł stworzenia centrum RMF  FM, obecnie Alvernia Studios -  inwestycji na miarę XXI wieku, powstał dzięki Stanisławowi Tyczyńskiemu w 1999 r., ówczesnego prezesa RMF FM. Park składa się z 13 kopuł połączonych ze sobą korytarzami, o pow. użytkowej 13 tys. m2. Największa kopuła ma 50 m średnicy i 25 m wysokości. Powłokę każdej z kopuł najpierw rozkładano na  betonowym fundamencie, uszczelniano, a następnie nadmuchiwano jak balon.

Dzięki natryskiwaniu betonu na  powłokę wewnętrzną i  zewnętrzną kopuł, nie  posiadają one żadnych spojeń. Każda z kopuł podzielona jest na 2 lub 3 kondygnacje. W centralnym punkcie znajduje się klatka schodowa o kolistym kształcie. W grudniu 2004 r. w Warszawie, zespół budynków w Nieporazie zajął I w VIII edycji konkursu „Polski Cement w Architekturze” za znakomity efekt przestrzenny oraz wpisanie w krajobraz niekonwencjonalnej formy uzyskanej przy wykorzystaniu technologii żelbetowej.