24.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Chrzanowski, działający poprzez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 Chrzanów, 
ul. Partyzantów 2.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego 
w Chrzanowie:
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym 
w Chrzanowie.
  5. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie otwiera się w nowym oknie

Greenways, szlak zielony (Szlak rowerowy)

Greenways to szlak wiodący z Krakowa przez Morawy do Wiednia. Propozycja niniejszej wycieczki to niewielki wycinek szlaku Greenways prowadzący malowniczymi rejonami Libiąża, Chrzanowa, Babic i Alwerni. Urozmaicona trasa wiodąca wzdłuż malowniczo meandrującej Wisły, ścieżkami leśnymi i urokliwymi miasteczkami aż do Rudna z pięknymi ruinami Zamku Tenczyn. Doskonała trasa na letnią wyprawę.

Wycieczkę rozpoczynamy z  kładki na  Wiśle w Gromcu. Stąd ulicami: Nadwiślańską, Długą, Chechlaną i znów Nadwiślańską (w Mętkowie) jedziemy wzdłuż Wisły, która w tych okolicach wyjątkowo malowniczo meandruje, płynąc leniwie. W Mętkowie przejeżdżamy obok zabytkowego kościoła. Jedziemy skrajem lasu, skręcając w ul. Wilczak, a następnie w Drogę Babicką dojeżdżamy do  ul. Orzeszkowej i  pierwszych zabudowań Babic. Stąd ulicami: Konopnickiej, Zamkową, Parkową oraz  Stromą kierujemy się w stronę Regulic. Kończy się droga asfaltowa , przechodząc w ścieżkę leśną prowadzącą nas  przez Czarny Las do ul. Podlas. Na skrzyżowaniu skręcamy w  ul.  Kamionka Duża, którą przejeżdżamy 450  m i  opuszczamy ją,  by na łuku drogi wjechać na ścieżkę prowadzącą do  Kamionki Małej. Ulicami: Kamionka Mała, Wyszyńskiego, Graniczną, Czarnogórską oraz Chrzanowską przejeżdżamy przez centrum Regulic. Dojeżdżamy do lasu Czarny Dół. Stąd mijając Małopolskie Muzeum Pożarnictwa ulicami Koryciskiego, Garncarską i  Grojecką przejeżdżamy przez Grojec. Przecinamy autostradę A4  i  na drugim skrzyżowaniu skręcamy na wschód w prawo w stronę Rudna. Po 2,2 km na skrzyżowaniu skręcamy w drogę prowadzącą do parkingu przy Zamku Tenczyn. Tu  kończy się  nasza wycieczka, choć szlak Greenways zielony prowadzi aż do Krakowa.

Ślad trasy do pobrania

plik typu kml - do pobrania plik typu gpx - do pobrania