24.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Chrzanowski, działający poprzez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 Chrzanów, 
ul. Partyzantów 2.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego 
w Chrzanowie:
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym 
w Chrzanowie.
  5. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie otwiera się w nowym oknie

Szlak czerwony: Poręba Żegoty – Zalew Skowronek –  Poręba Żegoty (Szlak rowerowy)

Rozpoczynamy naszą wycieczkę sprzed klasztoru  przy ul. A. Mickiewicza w Porębie Żegoty. Następnie kierując się na północ po  prawej stronie mijamy przydrożną kapliczkę w niewielkim lasku oraz ruiny Pałacu Szembeków. Przejeżdżamy obok Gaudynowskich Skał i  dalej do miejscowości Brodła. Przecinamy ruchliwą ul. Krakowską i długo jadąc ul. Relaks mijamy po lewej stronie Zalew Skowronek z zapleczem wodnym i rekreacyjnym. Znajduje się w tym miejscu ważny węzeł szlaków. Zalew Skowronek to miejsce, w którym okoliczni mieszkańcy i nie tylko mogą miło i przyjemnie spędzać letnie dni. Na  skrzyżowaniu dróg przy przydrożnym krzyżu skręcamy w ul. Belwender, wjeżdżając lekko pod górę w Las Poręba. Po 800 m skręcamy w lewo w ścieżkę leśną. Lekkim łukiem, prowadzącym początkowo na północny zachód, a  następnie na  północny wschód jedziemy 1,6  km dojeżdżając do  Wąwozu Anielec, przecinając po drodze kilka ścieżek leśnych. Skręcamy w lewo na północ i po 700 m w prawo kończąc wycieczkę w punkcie rozpoczęcia – przy klasztorze.

Ślad trasy do pobrania

plik typu kml - do pobrania plik typu gpx - do pobrania

Ciekawe miejsca na trasie

Ruiny pałacu Szembeków

Pałac Szembeków w  Porębie-Żegoty powstał w miejsce drewnianego dworu z XVII w. Pierwszymi właścicielami była rodzina Korycińskich, następnie Szwarcenberg-Czernych oraz Szembekowie. W 1945 r. pałac został strawiony przez pożar, a dzieła zniszczenia dopełniły lata powojenne. Obecnie z  pałacu zostały tylko ruiny.

Klasztor w Alwerni oo. Bernardynów

Klasztor w Alwerni oo. Bernardynów

W 1616 r. Krzysztof Koryciński ufundował kościół i klasztor. Miejsce pod budowę zaczęto określać Alwernią nawiązując do znanej Korycińskiemu góry La Verna w Toskanii i tamtejszym sanktuarium. W 1624 r. w wielkim ołtarzu umieszczono duży krzyż w stylu wczesnobarokowym, który przeniesiony później do kościoła murowanego. Przetrwał on do naszych czasów i znajduje się w ołtarzu głównym.

W 1635 kościół pochłonął pożar. Do 1676 r. wybudowano nowy murowany kościół, a następnie ok. 1703 r. małą kaplicę dla słynącego łaskami obrazu Pana Jezusa.

Ten cenny bizantyjski obraz Pana Jezusa Konającego „Ecce Homo” („Oto Człowiek”) pochodzi prawdopodobnie z samego Konstantynopola. Wedle podań miał on znajdować się w kaplicy cesarskiej Konstantego. Obraz, na którym twarz Pana Jezusa jest pełna bólu, namalowany został na płótnie i przyklejony do deski dębowej o wymiarach 65 x 50 cm. Kult cudownego obrazu zataczał w ciągu wieków coraz większe kręgi.

Według kroniki klasztornej modlili się przed nim królowie Polski: Jan III Sobieski i Stanisław August Poniatowski. Oprócz wiernego i rozmodlonego ludu do Alwerni pielgrzymowali także kardynałowie i biskupi wraz z ks. kardynałem Adamem Sapiehą, ks. kardynałem Franciszkiem Macharskim, a także arcybiskupem Karolem Wojtyłą i wieloma innymi. W Alwerni rozwinął się ruch pielgrzymkowy na dużą skalę. Dziś Sanktuarium przyciąga rzesze wiernych.