24.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Chrzanowski, działający poprzez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 Chrzanów, 
ul. Partyzantów 2.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego 
w Chrzanowie:
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym 
w Chrzanowie.
  5. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie otwiera się w nowym oknie

Szlak czerwony: Trzebinia Balaton – Trzebinia Balaton (Szlak rowerowy)

Ruszamy sprzed zalewu Balaton przy ul. św. Stanisława w Trzebini i kierując się na zachód ulicami: Nowotki, Wspólną, Mokrą, 24 Stycznia oraz Smółki wyjeżdżamy z miasta. Dojeżdżamy do ul. 1 Maja, z której na łuku skręcamy w prawo i przejazdem kolejowym wjeżdżamy na ścieżkę prowadzącą nas do niewielkiego jaru. Jedziemy na północ w stronę lasu Siersza, przed którym wjeżdżamy na drogę, która łagodnie pod górę pnie się w stronę os. Siersza. Po drodze mijamy leśniczówkę oraz niewielki staw i przekraczając trakcję kolejową skręcamy w lewo w ul. Grunwaldzką, a zaraz potem w ul. Jana Pawła II. Skręcamy w lewo przed ogródkami działkowymi i podążając wzdłuż nich zjeżdżamy w ścieżkę okrążającą niewielkie wzgórze Eksnerówka oraz os. Siersza. Przecinamy linię kolejową i ul. Wyzwolenia dojeżdżamy do ul. Leśnej, w którą skręcamy na północ.
Stąd, przekraczając dwukrotnie rzekę Jaworznik, a także po raz kolejny linię kolejową zataczamy koło wokół Misiury, kierując się na południowy wschód w kierunku os. Gaj Zacisze. Dojeżdżamy do stadniny koni przy ul. Olkuskiej, skręcamy na północ w stronę wyrobiska piaskowni. Podążając wzdłuż ogrodzenia Elektrowni Siersza docieramy do drogi, którą dojeżdżamy do ul. Długiej. Po drodze mijamy Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Kozi Bród”, należący do Elektrowni Siersza, zlokalizowany nad potokiem Kozi Bród, który stanowi doskonałe miejsce do rekreacji i wypoczynku.
Podążając lasem ul. Długą kierujemy się w stronę Płok, mijając po drodze z lewej strony wzniesienie Stara Cydzówka (400 m n.p.m.) oraz Wilczą Górę (399 m n.p.m.). Po 2 km, przed zabudowaniami Płok, nasz szlak skręca na południowy wschód omijając z lewej strony zahucie wraz z ruinami huty. Ul. Dworską dojeżdżamy do ul. Kasztanowej, przy której znajduje się Sanktuarium Matki Bożej - Patronki Polskich Rodzin Robotniczych w  Płokach. Stąd ulicami: Kasztanową, Jasną i ks. M. Rapacza, a później leśną ścieżką podążamy pagórkowatym terenem leśnym do Psar, mijając po drodze cmentarz parafialny, na którym został pochowany ks. Michał Rapacz, zamordowany w 1946 r. przez polskich komunistów. Obecnie trwa jego proces kanonizacyjny.
Kierujemy się ul. Jana Pawła II do centrum Psar, po czym dojeżdżamy ul. Łąkową do końca wsi i skręcamy na północ w ul. Graniczną, która przechodzi w leśną drogę, a na terenie Karniowic w ulicę św. Krzyża. Dalej ul. Parku Jurajskiego prowadzi nas przez 4,5 km do ul. Krakowskiej (ruchliwa droga krajowa nr 79). Przekraczamy ją i ul. Tenczyńską kierujemy się w stronę Puszczy Dulowskiej.

 

W liczącej ok. 17 km2 puszczy swoje źródła bierze rzeka Chechło i dzieli ją na dwie części: północną z piaszczystymi i suchymi terenami porośniętymi przeważnie lasem sosnowo-świerkowym oraz południową z torfowiskami, niedostępnymi grzęzawiskami, stawami i moczarami. Podążając na południe drogą Alwerską (3,8 km), skręcamy na wschód, by po 5,4 km skręcić na północ, w ul. Graniczną w Bolęcinie, a następnie w ul. Skalną i Trzebińską. Za skrzyżowaniem z ul. Fabryczną i przejazdem kolejowym skręcamy w lewo w utwardzoną drogę, którą dojeżdżamy do ul. Zielonej. Skręcamy w prawo, by po 250 m skręcić w ul. Słoneczną. Jesteśmy w Pile Kościeleckiej. Po 750 m jazdy asfaltem skręcamy w prawo w ul. Graniczną. Po 800 m jesteśmy nad Zalewem Chechło. Tu znów w lewo, ul. Chrzanowską i B. Głowackiego - po 3 km, mijając wiaduktem autostradę A4, docieramy do Bazyliki Mniejszej - sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini.


Kierujemy się na północ ul. Dworcową i po pokonaniu torów kolejowych skręcamy w lewo i docieramy do dworca PKP. Następnie jedziemy 750 m na północ ul. Pułaskiego do skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i św. Stanisława. skręcamy w prawo i dojeżdżamy do zalewu Balaton, gdzie kończy się nasza wycieczka.

Ślad trasy do pobrania

plik typu kml - do pobrania plik typu gpx - do pobrania

Ciekawe miejsca na trasie

Rzeka Kozi Bród

Rzeka Kozi Bród

Kozi Bród to najdłuższa rzeka w Trzebini (prawy dopływ Białej Przemszy), której źródła biorą początek w dość głębokim wąwozie w lasach myślachowickich. Na odcinku do miejscowości Czyżówka rzeka malowniczo meandruje wśród lasów i wysokich wydm śródlądowych, tworząc wokół niezwykle bogate środowisko przyrodnicze.
Przy Pile Myślachowickiej wypełnia „Osowiec” - zbiornik retencyjny dla Elektrowni Siersza.
Wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu i kompleks leśno-wodny, stworzono tu doskonałe miejsce do rekreacji i wypoczynku. Znajduje się tu strzeżone kąpielisko z wodnym sprzętem rekreacyjnym, kort tenisowy, boisko do siatkówki, piłki plażowej i koszykówki, kawiarnia, muszla koncertowa i otoczony zielenią plac zabaw dla dzieci. Rzeka Kozi Bród przepływa dalej przez Ciężkowice, Pieczyska, Szczakową i Długoszyn.

Huta żelaza w Płokach

Huta żelaza w Płokach

Huta (wolnostojący kamienny budynek) powstała ok. 1878 r., co wiązało się z odkryciem w tym rejonie dobrego pokładu rud tego metalu. Po kilku latach z uwagi na zaistnienie awarii zaniechano w niej wytapiania żelaza, jednakże wkrótce potem w miejscu tym rozpoczęto przetwarzanie galmanu w piecach muflowych, których ślady zachowały się w piwnicach.
Z początkiem XX wieku obiekt został wykupiony przez mieszkańców Płok i zaadaptowany na mieszkania. Z kolei na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego stulecia budynek został opuszczony przez jego mieszkańców i zaczął popadać w ruinę.
W 2007 r. gmina Trzebinia podjęła działania zmierzające do ratowania zabytkowej huty żelaza w Płokach.

Użytek ekologiczny Podbuczyna

Użytek ekologiczny Podbuczyna

Obszar o powierzchni 14,36 ha został objęty ochroną prawną ze względu na piękne, liczące 130 lat okazy starych buków, porastających wzniesienie leżące pomiędzy Wodną a Sierszą, a także liczące po kilkadziesiąt lat sosny, brzozy i dęby. Użytki ekologiczne powołuje się właśnie dla ochrony takich niewielkich ekosystemów, zwłaszcza tam, gdzie przyroda ulega przekształceniu na skutek gospodarki ludzkiej. W podłożu lasu bukowego zawsze zalega gruba warstwa ściółki, ponieważ opadłe liście dopiero po czterech latach ulegają rozpadowi i zamieniają się w próchnicę. Przez ich warstwę przebijają tylko najsilniejsze rośliny, zwłaszcza te, które kwitną wczesną wiosną (zanim na bukach pojawią się liście). W czasie spaceru w tym uroczym miejscu można wypatrzyć konwalię majową, wawrzynka wilcze łyko oraz całe kobierce przylaszczek. Rzadziej trafiają się rośliny chronione, takie jak lilia złotogłów oraz storczyki z gatunku wyblin jednolistny i buławnik wielkokwiatowy.

Miejsca z charakterem - miejscowości tematyczne w Trzebini

Miejsca z charakterem - miejscowości tematyczne w Trzebini

Bolęcin – „Wioska pod Skałą” i Dulowa – „Zaginiona Wioska” to dwie miejscowości, które zapraszają turystów o konkretnych zainteresowaniach. Pierwsza oferuje atrakcje dla miłośników geologii i gier terenowych, druga natomiast proponuje możliwość poznania dawnych zawodów, zwyczajów i smaków. Obecnie na terenie Małopolski funkcjonuje 6 miejscowości tematycznych, których oferta dostępna jest na stronie www.miejscazcharakterem.pl.

Dwór Zieleniewskich

Dwór Zieleniewskich

Historia Dworu Zieleniewskich, sięga okresu Średniowiecza. Pierwsza wzmianka o dworze i jego właścicielach, rodzinie Karwacjanów, pochodzi z XV w.
Obecny kształt został nadany w XVIII w. Jest to budynek z charakterystycznym łamanym dachem polskim, z czterokolumnowym portykiem od frontu. Wcześniej natomiast miał on charakter wieży mieszkalnej, pełniącej funkcję strażniczą na drodze z Olkusza do portu wiślanego w Okleśniej, którędy transportowano rudy ołowiu i srebra. Nazwa obiektu pochodzi od nazwiska rodziny Zieleniewskich, ostatnich właścicieli zarówno dworu, jak i miasta Trzebini. W 1996 r. dwór został odrestaurowany i przeznaczony na cele działalności kulturalnej. Organizowane tu są liczne koncerty, recitale, wystawy, warsztaty plastyczne oraz spotkania z ciekawymi ludźmi, goszcząc do tej pory różne znamienitości. Znajduje się sala pamięci Muzeum Ziemi Trzebińskiej.
Dwór Zieleniewskich oferuje także pokoje gościnne o wysokim standardzie, a w stylowych piwnicach znajduje się restauracja i kawiarnia.

Zalew Chechło w Trzebini

Zalew Chechło w Trzebini

Balaton

Balaton

Pierwotnie znajdowało się tu wzgórze o wysokości ok. 34 6m n.p.m., zbudowane z wapieni jurajskich (pozostałości raf gąbkowych widać w charakterystycznej, ziarnistej strukturze skał). Po zaprzestaniu eksploatacji wapienia (w latach 60. XX w.) w kamieniołomie w wyniku zatopienia powstał akwen nazwany Balatonem, który stał się ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców.
Akwen I klasy czystości o powierzchni ok. 3 ha osiąga głębokość średnio 9,5 m., a zasilany jest wodą z podziemnych źródeł. W sezonie letnim funkcjonuje jako miejsce do kąpieli, w części wykorzystywany jest
przez Polski Związek Wędkarski – Koło w Trzebini.
W wyniku naturalnych procesów na części dawnego wyrobiska i otaczającej je koronie stromych skałek wyrósł las z dominacją brzozy, a do niewielkich mokradeł sprowadziły się płazy i rośliny lubiące wilgoć. Rośnie tu także kilka gatunków roślin chronionych, w tym gółka długoostrogowa, kruszczyk błotny, kukułka szerokolistna, turzyca Dawalla, skrzyp pstry i kosatka kielichowa.