24.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Chrzanowski, działający poprzez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 Chrzanów, 
ul. Partyzantów 2.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego 
w Chrzanowie:
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym 
w Chrzanowie.
  5. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie otwiera się w nowym oknie

Szlak niebieski „Pętla Babicka” (Szlak rowerowy)

Propozycja dłuższej wycieczki malowniczymi zakątkami ziemi chrzanowskiej. Trasa jest płaska i łatwa. Ruszamy spod skansenu przy ulicy Podzamcze w Wygiełzowie. Początkowo na wschód, a  następnie na południe ulicami: Podzamcze, Zamkową, Konopnickiej, Królowej Jadwigi i  Piastowską. Kościół Wszystkich Świętych w Babicach pochodzi najprawdopodobniej z końca XIV w. Nowy kościół z 1524 r. po zniszczeniu przez pożar został odbudowany w 1763 r. Warto zwrócić uwagę na barokowe portale, rokokowe ołtarze, barokową kadzielnicę, relikwiarz, a  także chrzcielnicę. Wyjeżdżamy z  Babic ulicami Parkową, Zamkową, Konopnickiej. Przecinamy ul. Zakopiańską (droga nr 950) i jedziemy ulicami Królowej Jadwigi, a następnie Piastowską. We Włosieni skręcamy w lewo w ul. 3 Maja. Jedziemy nią do granic Kwaczały i skręcamy w prawo w ul. Słoneczną. W centrum Kwaczały kierujemy się na południe, w ulicę J. Patelskiego. Po około 900 m, koło kapliczki, skręcamy w  lewo w  ścieżkę polną, którą następnie dojeżdżamy do Źródeł. Mijając Łąki Kwaczalskie dojeżdżamy na rozstaje dróg przed Okleśną. Skręcamy na zachód. Przed nami długi odcinek drogi wzdłuż Wisły. Stąd możemy podziwiać malownicze zakola największej
polskiej rzeki. Przez Rozkochów jedziemy ulicami Łąkową i Sikorskiego. Następnie drogą szutrową przejeżdżamy wzdłuż stawów w kierunku Jankowic. Za szkołą skręcamy w ulice Staszica i Piaskową. Przekraczamy ruchliwą ul. Wadowicką (droga nr 950) i jedziemy dalej ulicami Jana Pawła II, Mieszka I, Szeroką i wyjeżdżamy ul. Jabłonka. Jadąc nadal na zachód dojeżdżamy do Mętkowa Małego. Skręcamy w lewo w ul. Karola Wojtyły. W centrum Mętkowa skręcamy na północ przy drewnianym kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej. Kościół ten zbudowany został z drzewa modrzewiowego w XVIII w. dla parafii Niegowić k. Bochni, a do Mętkowa przeniesiony został w 1973 r. Poświęcenia kościoła w Mętkowie dokonał 1 maja 1974 r. ks. kardynał Karol Wojtyła, metropolita krakowski, który w tymże kościele w Niegowici pełnił funkcję wikariusza w latach 1948-1949. Jedziemy prosto 3 km, początkowo ul. Chrzanowską a następnie drogą szutrową. Przy leśnym parkingu „Na Maniskach” znajdującym się przy drodze nr 780 skręcamy na wschód i wjeżdżamy na ścieżkę rowerową. Prowadzi nas ona lasami do Wygiełzowa. Po lewej stronie mijamy Rezerwat Bukowica – krajobrazowy i leśny rezerwat przyrody o pow. ok 23 ha. Został utworzony w 1987 r. w celu ochrony buczyny karpackiej ze starodrzewem bukowym, osiągającym ogromne rozmiary. W podszyciu znaleźć możemy chronione: wawrzynek wilczełyko, marzankę wonną, a także konwalię majową. Na granicy Wygiełzowa skręcamy w lewo w ul. Mickiewicza, a następnie w prawo w ul. Kazimierza Wlk. i Lipowiecką. Przy ulicy Podzamcze, przy której zlokalizowany jest Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny - kończymy naszą wycieczkę.
W Wygiełzowie oprócz Zamku Lipowiec, znajduje się rezerwat leśny Lipowiec i Nadwiślański Park Etnograficzny, a także skansen przedstawiający tradycyjną kulturę ludową krakowiaków zachodnich. Na obszarze około 5 ha. rozmieszczono obiekty stanowiące przykłady architektury wsi nadwiślańskiej: zagrody chłopskie, zabudowania związane z przemysłem wiejskim oraz kompleksy: sakralny, małomiasteczkowy i dworski. Na zespół kościelny składa się: XVI w. kościół z Ryczowa z piękną polichromią oraz dzwonnica z Nowej Góry datowana na 1770 r.

Ślad trasy do pobrania

plik typu kml - do pobrania plik typu gpx - do pobrania

Ciekawe miejsca na trasie

Kościół z Ryczowa

Kościół z Ryczowa

Gotycki kościół z Ryczowa z 1623 r. przeniesiony do Muzeum - Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie, jest obecnie najstarszym obiektem skansenu w Wygiełzowie.
Posiada oryginalne wyposażenie w postaci trzech ołtarzy wraz z głównym ołtarzem barokowym oraz obrazem Podwyższenia Krzyża Świętego. Posiada piękną polichromię z 1930 r. projektu Jerzego Fedkowicza, ucznia Józefa Mehoffera, a także cenne organy.
Obok kościoła znajduje się także dzwonnica z Nowej Góry z 1778 r.

Nadwiślański Park Etnograficzny

Nadwiślański Park Etnograficzny

Skansen - muzeum powstał w 1968 r. we wsi Wygiełzów u stóp wzgórza Lipowiec. W skansenie zgromadzono i udostępniono do zwiedzania liczne przykłady budownictwa drewnianego charakterystycznego dla Zachodniej Małopolski, takie jak: dom miejski z Chrzanowa z 1804 r. oraz spichlerz z Kościelca z 1798 r., a także okazała chałupa sołtysia z Przegini Duchownej z 1862 r., z wyjątkowo bogatym, oryginalnym wyposażeniem wnętrza. W kolejnych latach pozyskiwano dalsze obiekty architektury drewnianej: chałupy, stodoły, spichlerze, chlewik, kuźnię i olejarnię, a także zabytkowy kościół z Ryczowa z początku XVII wieku.
Od 1973 r. kiedy to skansen został udostępniony do zwiedzania pozyskano 23 zabytkowe obiekty drewniane, wzbogacone o małą architekturę taką jak: kapliczki, studnie, czy też pasieki. Najnowszym nabytkiem skansenu jest drewniany dwór z Drogini.

Kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Mętkowie

Kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Mętkowie

Kościół modrzewiowy p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Mętkowie z XVIII w. pierwotnie został wybudowany w Niegowici koło Bochni. Tam w latach 1948-1949 wikarym był Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. W 1973 r. kościół został przeniesiony do Mętkowa. Posiada konstrukcję zrębową, typową dla stylu podkarpackiego. We wnętrzu kościoła znajdują się trzy barokowe ołtarze szkoły krakowskiej: ołtarz główny - Matki Bożej Częstochowskiej, boczny prawy - Serca Jezusowego z zabytkową figurą Matki Bożej Bolesnej oraz boczny lewy - św. Anny Samotrzeć. Na uwagę zasługują zabytkowe stacje Drogi Krzyżowej oraz tęcza z wyobrażeniem Pana Jezusa Ukrzyżowanego łącząca prezbiterium z nawą główną. Obok kościoła stoi dzwonnica z kaplicą św. Józefa na wzór zabytkowej dzwonnicy z Niegowici. Kościół w Mętkowie jest obiektem na małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Obok kościoła znajduje się związany ze Szlakiem Papieskim pamiątkowy kamień.

Rezerwat Bukowica

Rezerwat Bukowica

Kościół w Babicach

Kościół w Babicach

Zimowy Skansen w Wygiełzowie

Zimowy Skansen w Wygiełzowie

Zamek Lipowiec w Babicach

Zamek Lipowiec w Babicach