24.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Chrzanowski, działający poprzez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 Chrzanów, 
ul. Partyzantów 2.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego 
w Chrzanowie:
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym 
w Chrzanowie.
  5. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie otwiera się w nowym oknie

Pętla wokół Balina (Szlak rowerowy)

Wytyczony na północ od autostrady A4 szlak gminy Chrzanów to propozycja krótkiej wycieczki popularnym szlakiem rowerowym. Trasa jest niezbyt wymagająca, o  pagórkowatym ukształtowaniu, wiodąca urokliwymi zakątkami przez łąki i lasy, bitymi lub asfaltowymi drogami.

 

Ruszamy na północ sprzed Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Broniewskiego w centrum Chrzanowa. Nieopodal znajduje się rynek z usytuowanym w północno-zachodnim narożniku kościołem z  przełomu XIII i XIV p.w. św. Mikołaja, patrona miasta oraz nowy kościół Matki Boskiej Różańcowej. Za lokomotywą „Ryś” wyprodukowaną niegdyś w  Fabloku skręcamy w ul. Kusocińskiego, potem przy zajezdni autobusowej skręcamy na ul. Zieloną i na wysokości Orlika skręcamy w prawo na drogę żwirową pomiędzy garażami a działkami rekreacyjnymi przekraczając autostradę A4. Jedziemy ul. Wodzińską. Na pobliskim torfowisku zaobserwować możemy trawiaste turzyce i  rzadko występującego urokliwego siedmiopalecznika błotnego (pełzające kłącze o  dłoniasto złożonych liściach i  ciemnopurpurowych kwiatach). Ulicami Wodzińską, Chmielną, 21 Stycznia, Strażacką, Dąbrowa dojeżdżamy do ul. Mokrej w Okradziejówce. Skręcamy ostro w  lewo w  ul. Ciężkowicką. Następnie ul. Mostową, Długą i  Laurową przez łąki dojeżdżamy do Balina. Jadąc łąkami możemy zobaczyć: owadożerną rosiczkę okrągłolistną, trującą kosatkę kielichowej o  żółtozielonych kwiatach i zagrożonemu wyginięciem lipiennikowi Loesela o małych zielonkawych kwiatach. Skręcamy w prawo w ul. Jaworznicką, a po chwili ostro w  lewo w  ul. Wyzwolenia. Po ok. 100 metrach odbijamy w prawo w polną drogę.

Mijamy po lewej stronie zbocza Warpie – miejsce dawnego górnictwa odkrywkowego rud cynku i ołowiu. Obecnie teren ten porośnięty jest lasem sosnowym, bukowym oraz gdzieniegdzie czerwonym dębem. Skręcamy na południe i jadąc długą, gdzieniegdzie krętą ścieżką, mijamy po lewej stronie Wzgórze Wianek, przez Las Sośnica przekraczamy autostradę A4. Przed nami widok na Wójtową Górę (316 m n.p.m.) porośniętą lasem i roślinnością kserotermiczną, ze śladami eksploatacji rud galmanowych oraz panoramą Libiąża, Żelatowej i  Chrzanowa. Jedziemy na wschód szutrową drogą wzdłuż autostrady A4. Na przyległych łąkach możemy podziwiać naparstnicę z białymi lub purpurowymi kwiatami w kształcie dzwonków licznie okalające łodygę oraz dziewięćsił bezłodygowy w  odmianie łodygowej. W okolicach Księżej Góry przekraczamy ul. Balińską i wjeżdżamy na ścieżkę rowerową. Mijamy cmentarz parafialny z jego najstarszą - XIX - wieczną częścią, na której spoczywają zasłużeni dla miasta, m.in.: Elia Marchetti, adiutant włoskiego generała Francesco Nullo, Garibaldczyk, uczestnik powstania styczniowego; pielęgniarka – bł. Janina Wojnarowska; twórcy Muzeum w Chrzanowie – Irena i Mieczysław Mazaraki; a także prof. Zdzisław Krawczyński, wychowawca młodzieży. Spoczywa tu także rodzina Loewenfeldów – ostatni właściciele dóbr chrzanowskich, dla których w latach 1898-1900 została wystawiona piękna klasycystyczna kaplica. Ulicami Sienkiewicza i  Kusocińskiego docieramy pod dom kultury, przed którym kończy się nasza wycieczka.

Ślad trasy do pobrania

plik typu kml - do pobrania plik typu gpx - do pobrania

Ciekawe miejsca na trasie

Lasy Sośnica

Lasy Sośnica

Obszar kompleksu leśnego Sośnica to miejsce po dawnym górnictwie rud cynku i ołowiu. W zarośniętym lesie stoją stare kamienne tablice oznaczające graniczne górnicze pola wydobywcze.

Babia Góra

Babia Góra

Rynek w Chrzanowie

Rynek w Chrzanowie

Plac 1000-Lecia w Chrzanowie

Plac 1000-Lecia w Chrzanowie