24.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Chrzanowski, działający poprzez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 Chrzanów, 
ul. Partyzantów 2.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego 
w Chrzanowie:
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym 
w Chrzanowie.
  5. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie otwiera się w nowym oknie

Szlak pomarańczowy:  Alwernia – Rezerwat Dolina Potoku Rudno - Zamek Tenczyn (Szlak rowerowy)

Wycieczka dla  bardziej zaawansowanych kondycyjnie rowerzystów ze względu na długość oraz urozmaicenie trasy. Szlak wiedzie nas  urokliwymi zakątkami okolic Alwerni od  górzystych wzniesień poprzez pagórki, płaskie asfalty po lasy i łąki. To doskonała propozycja na weekendowy wypad za miasto.

Ruszamy sprzed Samorządowego Ośrodka Kultury przy ul. Garncarskiej w Alwerni. Kierując się w  dół ul.  Chrzanowską dojeżdżamy do  centrum Regulic. Następnie ostro pod górę ulicami Kościuszki, Czarnogórską, Graniczną kierujemy się na zachód. Po drodze mijamy wjazd do dawnego kamieniołomu melafirów, skręcamy w lewo w ul. Wyszyńskiego, i lekko w dół ulicami Pobożnego oraz Bagienną przecinamy ruchliwą ul. Patelskiego.

Dojeżdżamy do  lasu Płoszczań, w  którym po 100 m skręcamy w lewo w drogę leśną, która doprowadza nas do ul. Kulawki. Kierujemy się tą ulicą na południe i po 1100 m skręcamy w  lewo w  drogę szutrową, kierując  się na południe w stronę pobliskiego lasu. Zjeżdżamy w  lewo w  drogę leśną, która doprowadza nas do kolejnej drogi szutrowej. Dojeżdżamy do  skrzyżowania z  przydrożnym krzyżem. Skręcamy w lewo i po 200 m na skrzyżowaniu trzech dróg skręcamy pod ostrym kątem w prawo, kierując się na południowy zachód do skrzyżowania dróg.

Kierujemy się w stronę Okleśnej do skrzyżowania z ul. Łąkową. Skręcamy w lewo mijając przydrożną kapliczkę. Dojeżdżamy do Okleśnej. Podążając główną drogą Okleśnej jedziemy 2,5 km, przecinając rzeczkę Regulkę. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo kierując się do pobliskiego lasu mijając kilka przydrożnych kapliczek. Nasza droga skręca w lewo, my natomiast kierując się na wprost wjeżdżamy w leśną ścieżkę prowadzącą do Zalewu Skowronek.

Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg. Wjeżdżamy w drogę asfaltową prowadzącą na północny wschód, mijamy po lewej stronie Zalew Skowronek. Po 1 km zjeżdżamy z drogi asfaltowej w  ścieżkę prowadzącą skrajem lasu. Po  200 m  skręcamy na  południe, podążając wzdłuż potoku do drogi asfaltowej. Skręcamy w prawo, a następnie na skrzyżowaniu z przydrożnym krzyżem, skręcamy w lewo, wjeżdżając w las.
Na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy pod kątem ostrym w lewo podążając wijącą się malowniczo leśną ścieżką prowadzącą przez las Brodła. Przecinamy ruchliwą drogę. Po minięciu parkingu kierujemy się na północ i po 890 m skręcamy w lewo i po 1 km, wyjeżdżając z lasu dojeżdżamy do skrzyżowania dróg. Skręcamy w prawo na północny wschód. Mijamy kilka przydrożnych kapliczek i jadąc lekko pod górę, a następnie w dół dojeżdżamy do wsi Rybna oraz Rezerwatu Dolina Potoku Rudno. Z asfaltu zjeżdżamy w prawo w leśną ścieżkę prowadzącą ostro pod górę wschodnią częścią rezerwatu. Tuż przed wyjazdem z rezerwatu, wciąż pnąc się pod górę zjeżdżamy w prawo w ścieżkę, prowadzącą nas obok Góry Zalaska do pierwszych zabudowań Zalasu. Skręcamy w lewo w asfalt i przecinamy główną ulicę Zalasu.

Nasz asfalt skręca na wschód, lecz my na łuku drogi kierujemy się na lewo, w prowadzącą przez pola ścieżkę. Przed nami rozciąga się malowniczy widok na Las Zwierzyniec. Zjeżdżamy w dół do kolejnych zabudowań Zalasu.

Skręcamy w lewo w drogę asfaltową i po 900 m w prawo na północ w drogę szutrową prowadzącą nas  przez autostradę A4 przez Las Zwierzyniec do skrzyżowania z drogą asfaltową. Skręcamy w lewo i po 200 m dojeżdżamy do parkingu przed Zamkiem w Rudnie. Tu kończy się nasza wycieczka.

 

Ślad trasy do pobrania

plik typu kml - do pobrania plik typu gpx - do pobrania

Ciekawe miejsca na trasie

Muzeum Pożarnictwa w Alwerni

Muzeum Pożarnictwa w Alwerni

Muzeum Pożarnictwa założył Zbigniew Konrad Gęsikowski, który na  co dzień był farmaceutą, inżynierem, chemikiem oraz oficerem pożarnictwa, prezesem i  naczelnikiem OSP. Przez kilkadziesiąt lat zgromadził ogromną ilość eksponatów z  różnych dziedzin pożarnictwa.

Urodzony we  Wrocławiu, do  Alwerni trafił w 1951 r., będąc wtedy jedynym człowiekiem służby zdrowia.

Spełniał wszelkie możliwe usługi, jakie mógł wykonywać farmaceuta. Był pielęgniarzem, sanitariuszem, weterynarzem, lekarzem. Jednakże jego pasją stała się służba w Straży Pożarnej, a później gromadzenie eksponatów sprzętu pożarniczego i archiwalnych dokumentów pożarniczych do założonego przez siebie 4 maja 1953 r. pierwszego w kraju Muzeum Pożarnictwa. Muzeum istnieje dzięki grupie pasjonatów, którzy gromadzą i konserwują unikalne zabytki techniki.

Najcenniejszą częścią zbiorów jest licząca się w skali europejskiej kolekcja dawnych pojazdów strażackich. Na szczególną uwagę zasługuje konserwacja tych unikalnych zabytków prowadzona własnymi siłami i społecznie przez strażaków z Alwerni.

Ich wysiłek został doceniony przyznaną w 1999 r. doroczną nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Sybilla” za dokonania w dziedzinie konserwacji unikalnego samochodu strażackiego Mercedes z 1926 roku. Jest to bodajże najcenniejszy i najlepiej zachowany zabytek tego typu w Polsce. Ponadto nagrodzone zostały: fiat typu 621 L z 1938 roku - III nagroda za dokonania w dziedzinie konserwacji Sybilla 2003 za rekonstrukcję pojazdu pożarniczego oraz zrekonstruowany dodge z 1942 roku. Muzeum czynne jest po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu. Tel: 12 283 17 50.

Rynek w Alwerni

Rynek w Alwerni

Nieduży eklektyczny prostokątny rynek z parkiem wraz z grupą starych dębów – pomników przyrody, zgrupowanych wokół kapliczki św. Floriana z 1860 r. czyni z rynku Alwerni malownicze miejsce. Uroku dopełniają XIX- i XX- wieczne drewniane domy o konstrukcji zrębowej i czterospadowych dachach z podcieniami. Nieopodal rynku znajduje się  Małopolskie Muzeum Pożarnictwa.

Zalew Skowronek

Zalew Skowronek

Na potoku Brodło utworzony został zalew Skowronek z piaszczystą plażą oraz strzeżonym kąpieliskiem oraz miejscami do odławiania ryb. Przy zalewie znajduje się ośrodek wypoczynkowy oraz pole biwakowe. Ośrodek dysponuje zapleczem wodno-rekreacyjnym: wypożyczalnią rowerów wodnych i kajaków, kortem tenisowym, a także kawiarnią.

Początek arkozy

Początek arkozy

Gmina Alwernia

Gmina Alwernia

Alwernia to malownicza gmina położona nad Wisłą, pełna bogactw przyrodniczo-kulturowych, posiadająca wiele atrakcji turystycznych, m.in. Klasztor OO. Bernardynów, Małopolskie Muzeum Pożarnictwa i zabytkowy rynek w Alwerni z unikatowymi domami podcieniowymi z XIX i XX wieku.

Liczne szlaki rowerowe i piesze przybliżają miejsca atrakcyjne turystycznie i kulturowo. Są to szlaki nie tylko lokalne, ale także regionalne - Papieski i Architektury Drewnianej oraz międzynarodowe - Greenways Kraków-Morawy-Wiedeń, Eurovelo R4 i Maryjny.

Osoby szukające ciszy, przyjaznej atmosfery i wiejskiego klimatu znajdą tu wspaniałe miejsca do rekreacji i odpoczynku, dużą ilość terenów zielonych, popularne kąpielisko z zapleczem rekreacyjno-sportowym na zalewie „Skowronek”, łowiska dla wędkarzy, platformy widokowe oraz wapienne Skały Gaudynowskie.

Położenie pośrodku dwu aglomeracji: krakowskiej i  śląskiej, rozbudowana infrastruktura komunalna i społeczna oraz atrakcyjna przestrzeń sportowo-rekreacyjna, dobra komunikacja z  oddalonym tylko o 30 km Krakowem sprawia, że mieszkańcy mają dogodne warunki do życia, a przedsiębiorcy do inwestowania.

Zapraszamy do Gminy Alwernia – turystów pragnących wypocząć, zwiedzić przepiękne okolice i spotkać się z lokalną kulturą i tradycją oraz inwestorów chętnych do zainwestowania.

Gmina Alwernia położona jest na styku dwóch jednostek geomorfologicznych: Grzbiecie Tenczyńskim, stanowiącym część Jury Krakowsko – Częstochowskiej oraz Dolinie Górnej Wisły, która należy do Kotliny Oświęcimskiej. Wchodzą one w skład Jurajskiego Parku Krajobrazowego utworzonego w 1981 roku i obejmującego prawie dwie trzecie obszaru gminy. Ze względu na wartości przyrodnicze, gmina znajduje się w strefie krajobrazu chronionego.