24.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Chrzanowski, działający poprzez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 Chrzanów, 
ul. Partyzantów 2.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego 
w Chrzanowie:
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym 
w Chrzanowie.
  5. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie otwiera się w nowym oknie

Zielona Pętla Wokół Chrzanowa (Szlak rowerowy)

Propozycja dłuższej wycieczki w malownicze, miejscami trochę dzikie rejony gminy Chrzanów. Trasa jest bardzo urozmaicona: od odcinków płaskich do pagórkowatych. Doskonała na weekendową wyprawę. Ruszamy na zachód spod Moksir - uprzy ul. Broniewskiego w  centrum Chrzanowa. Nieopodal znajduje się rynek z usytuowanym w północno-zachodnim narożniku kościołem z przełomu XIII i XIV w. pod wezwaniem św. Mikołaja - patrona miasta. Ulicami Kusocińskiego i  Sienkiewicza wyjeżdżamy z centrum Chrzanowa. Skręcamy w lewo w  ul. Marchettiego i  mijamy cmentarz. Wjeżdżamy na ścieżkę rowerową, na któej końcu przecinamy ul. Balińską. Jedziemy szutrową drogą wzdłuż autostrady A4, kierując się na zachód, w stronę os. Kąty. Wjeżdżamy na ul. Bracką i przecinamy drogę nr 79. Następnie ulicami Studzienną, Spacerową, Ligęzów i Chełmońskiego docieramy do skraju lasu. Wygodną i spokojną drogą Graniczną podążamy do malowniczego zakątka stawy Groble. Stawy porośnięte przybrzeżnymi trzcinami dają schronienie i  pożywienie żyjącemu tu ptactwu wodnemu: perkozom, łabędziom niemym, rybitwom, kokoszkom wodnym, mewom i dzikim kaczkom. Skręcamy na południowy wchód i  mijamy punkt widokowy na odkrywkową Kopalnię Dolomitu. Przejeżdżamy pod ponad stuletnią linią kolejową Trzebinia - Oświęcim i ostrożnie przecinamy ruchliwą ul. Chrzanowską (droga nr 933). Na rozwidleniu dróg skręcamy w  prawo i  jedziemy na południowy-zachód drogą asfaltową do Zagórcza Dużego. W centrum skręcamy w ul. Cześnika i przez most na Chechle kierujemy się na wschód. Po ok. 500 metrach skręcamy na północ i wjeżdżamy do lasu. Malownicza ścieżka prowadzi nas do osiedla Borowiec. Przecinamy je ulicami Sosnową i Dolomitową. Następnie jedziemy cały czas na wschód wzdłuż Kopalni Dolomitów „Żelatowa”, przecinamy ul. Szymanowskiego i dojeżdżamy do Źrebiec. Kierujemy się ulicami Wapienną, Poziomkową i Przy Torach. Skręcamy na północny-wschód i przecinamy ruchliwą drogę nr 781. Po przecięciu ul. Krakowskiej podjeżdżamy do Piły Kościeleckiej. Następnie zjeżdżamy i skręcamy w lewo w ul. Chrzanowską. Objeżdżamy od południa i zachodu Zalew Chechło, przy którym znajduje się ośrodek wypoczynkowy wraz z  zapleczem wodno-rekreacyjnym. Przy węźle szlaków skręcamy w leśną drogę prowadzącą na zachód. Dojeżdżamy do obwodnicy Chrzanowa, w którą skręcamy w prawo. Przejeżdzamy wiaduktem nad drogą nr 79, a następnie ulicami Sikorskiego, Zieloną i  Kusocińskiego podjeżdżamy pod dom kultury Moksir, gdzie kończy się nasza wycieczka.

Ślad trasy do pobrania

plik typu kml - do pobrania plik typu gpx - do pobrania

Ciekawe miejsca na trasie

Zalew Chechło

Zalew Chechło

Największy na ziemi chrzanowskiej zbiornik wodny (pow. 54 ha i długość ok. 1,5 km), powstał w latach 60. XX w. i stanowi doskonałe miejsce wypoczynku dla mieszkańców Trzebini i Chrzanowa. Znajdują się tu dwa ośrodki wypoczynkowe, dysponujące miejscami noclegowymi i wypożyczalniami sprzętu wodnego.
Zalew porasta szuwar trzcinowy, co jest zjawiskiem korzystnym dla oczyszczania wody, a na brzegach – szuwar trawiasty z turzycami. Sąsiadujące z zalewem podmokłe łąki są stanowiskiem storczyków, a także mieczyka dachówkowatego i goryczki wąskolistnej. Z roślin chronionych można tu znaleźć kosaćca syberyjskiego i ziemowita jesiennego.
Kolorowe kwiaty i łąki przyciągają liczne ptaki, gady, płazy i owady. Po obu stronach drogi występują zbiorowiska roślinności wodnej oraz lubiącej stanowiska wilgotne. Dominują tu takie rośliny jak: manna mielec, pałka szerokolistna, pałka wąskolistna, trzciny, sity oraz dość rzadkie w tych rejonach jeżogłówki gałęziste. Na powierzchni wody można zaobserwować skupiska rdestnicy pływającej, a na obrzeżach zalewu występuje miejscami roślinność bagienna.

Rynek w Chrzanowie

Rynek w Chrzanowie