24.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Chrzanowski, działający poprzez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 Chrzanów, 
ul. Partyzantów 2.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego 
w Chrzanowie:
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym 
w Chrzanowie.
  5. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie otwiera się w nowym oknie

Szlak czarny: Płoki – Trzebinia – Zalew Chechło (Szlak pieszy)

Trasa zaczyna się w Płokach przy Sanktuarium Matki Bożej Płockiej, a następnie razem z czerwonym szlakiem rowerowym, zieloną ścieżką i Szlakiem Maryjnym prowadzi na południe. Początkowo biegnie ulicą Kasztanową, a następnie, po  odłączeniu się  trasy rowerową, ulicą Jasną. Po minięciu zabudowań trasa wchodzi do lasu i wiedzie do upamiętnionego krzyżem i tablicą miejsca śmierci księdza Michała Rapacza, proboszcza Płok w latach 1937-46. Tutaj też oddziela się szlak zielony. Szlak czarny prowadzi dalej w kierunku południowym, przecina drogę wojewódzką między Myślachowicami a Olkuszem. Po krótkim leśnym odcinku, do szlaku dołącza żółta ścieżka
spacerowa i  razem prowadzą odkrytym terenem do Psar. Przy przecięciu ulicy Ostra Góra (obok kapliczki), szlak okrąża Rezerwat Ostra Góra, który można obejrzeć korzystając z wyznaczonej, czerwonej ścieżki przyrodniczej (znaki szlaku są bardzo zniszczone). Szlak czarny wiedzie dalej w kierunku zachodnim, a następnie wkracza w las i skręca na  południe mijając linię energetyczną. Po wejściu na odkryty teren, wkrótce wkracza na ulicę Karniowicką na terenie Trzebini.

Po dojściu do  ulicy Florkiewicza, razem ze  Szlakiem Maryjnym, szlak czarny skręca w kierunku zachodnim i kieruje się do centrum miasta. Dochodząc do ulicy ks. Mariana Luzara szlak prowadzi obok kapliczki i  cmentarza, a  następnie doprowadza do  kościoła p.w. Świętych Apostołów Piotra i  Pawła. Obecna świątynia pochodzi z  XX w.,  ale pierwsza była w tym miejscu już w XIV w. Po  dojściu do  ulicy Piłsudskiego (droga wojewódzka), warto zobaczyć Dwór Zieleniewskich i muzeum.

Obecna bryła dworu pochodzi z XVIII w., w jego wnętrzu organizowane są  różne imprezy kulturalne, można także skorzystać z restauracji. W Dworze znajduje się także Muzeum Regionalne poświęcone historii Ziemi Trzebińskiej. Dalej szlak prowadzi ulicą Piłsudskiego obok Urzędu Miasta, a następnie skręca na zachód w ulicę Kościuszki, mija Mały Rynek, stadion, parking i przekracza tory kolejowe (Trzebinia jest ważnym węzłem kolejowym). Za torami, przy ulicy Długiej znajduje się  Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, którym opiekują się księża Salwatorianie. Za świątynią szlak skręca na  południe w  ulicę Głowackiego i  po przecięciu autostrady A4  prowadzi nad rekreacyjny Zalew Chechło. Tutaj, przy parkingu, kończy się trasa czarna. Warto się dłużej zatrzymać i skorzystać z atrakcji jakie oferuje okolica i ośrodki wypoczynkowe.

Ślad trasy do pobrania

plik typu kml - do pobrania

Ciekawe miejsca na trasie

Rezerwat Ostra Góra

Rezerwat Ostra Góra

Rezerwat Ostra Góra o pow. 7,22 ha położony jest w gminie Trzebinia, na południe od drogi łączącej wsie Myślachowice i Psary. Rezerwat, ustanowiony w 1959 r. w celu ochrony buczyny karpackiej, znajduje się na triasowym, zalesionym wzgórzu Ostra Góra o wysokości 438 m n.p.m. z charakterystyczną ostrą granią, od której rezerwat bierze swoją nazwę.

W przeszłości prowadzono tu wyrąb drzew, w wyniku czego wzgórze zostało niemal całkowicie ogołocone z lasu. Niesamowite formy pni najstarszych buków, liczących nierzadko 200 lat, świadczą o tym, że przez dłuższy czas rosły narażone na wiatr i silne nasłonecznienie. Przebiegająca równoleżnikowo grań rozdziela obszar występowania: od południa odpornych na wietrzenie dolomitów, zaś od północy podatnych na wietrzenie wapieni. Jest to także obszar występowania zlepieńca myślachowickiego (skały osadowej okruchowej, składającej się z otoczaków, wapieni dewońskich i karbońskich).

W ciągu ostatnich kilkuset lat zbiorowisko roślinne pokrywające Ostrą Górę ulegało wielu zmianom: tajemnicze ruiny znajdujące się opodal Psar, zwyczajowo nazywane „Owczarnią”, mogą świadczyć o tym, że niegdyś wypasano tu zwierzęta, a teren nie był zadrzewiony. Do końca XIX wieku pozyskiwano stąd kamień - ślady eksploatacji można odnaleźć w postaci dawnych wyrobisk i hałd odłamków skalnych. Potem zarzucono eksploatację wapienia i w ciągu XX wieku nastąpił proces samoistnego zalesienia Ostrej Góry.

Na terenie Rezerwatu Ostra Góra można spotkać różne przykłady chronionej roślinności: żywca gruczołowatego, przylaszczki, czworolistu, fiołka leśnego, kopytnika, dąbrówki rozłogowej, bluszczu, orlika, kruszczyka szerokolistnego, buławnika czerwonego i mieczolistnego, a także wilczej jagody, podagrycznika i szczyru trwałego.