24.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Chrzanowski, działający poprzez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 Chrzanów, 
ul. Partyzantów 2.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego 
w Chrzanowie:
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym 
w Chrzanowie.
  5. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie otwiera się w nowym oknie

Szlak żółty: Zamek Tenczyn – Rudno – Grojec –  Alwernia – Regulice – Zamek Lipowiec –  Rezerwat Bukowica – Chrzanów (Szlak pieszy)

Szlak rozpoczyna się w Rudnie, przy parkingu u podnóża góry, na której znajduje się rozpadające się ruiny zamku Tenczyn. Po minięciu warowni, trasa prowadzi (razem ze Szlakiem Maryjnym) obok murowanej kaplicy p.w. św. Rafała Kalinowskiego. Schodząc stokami Góry Siwej, szlak przechodzi pod autostradą A4 i podąża przez pola do Grojca. Schodząc ze ścieżki na asfaltową ulicę, trasa wiedzie wzdłuż Pańskiej Drogi, by skręcić obok przydrożnego krzyża na  krótki odcinek na południe i następnie na wschód w ulicę Głowackiego.

Przy budynku OSP trasa ponownie zmienia kierunek i skręca w ulicę Szkolną, przy której wznosi się murowany kościół. Dalej szlak prowadzi w kierunku południowym i przy skrzyżowaniu z ulicą Jana III Sobieskiego, gdzie znajduje się krzyż przydrożny, schodzi na ścieżkę gruntową. Następnie prowadzi przez las, a później drogą asfaltową, łagodnymi zboczami okolicznych wzgórz, do Poręby Żegoty. Nie dochodząc jednak do centrum, łączy się na ulicy Przecznica z zielonym gminnym szlakiem rowerowym. Następnie opuszcza drogę asfaltową i ścieżką kieruje się do Alwerni, gdzie prowadzi ulicą Garncarską obok Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa, Rynku i Centrum Kultury. Warto się tutaj zatrzymać, zwiedzić zabytki i pójść na  spacer do Wąwozu Lessowego. Następnie szlak prowadzi nieopodal zabytkowego kościoła p.w. Stygmatów Św. Franciszka z otoczonym czcią obrazem Ecce Homo i klasztoru oo. Bernardynów. Później trasa prowadzi brzegiem lasu i polami wzdłuż linii kolejowej i kamieniołomu do ul. Kościuszki w Regulicach, gdzie łączy się z czarnym gminnym szlakiem rowerowym.

Z centrum szlak prowadzi ulicą Chrzanowską, a  następnie Stawową do  stawów na zboczach wzgórza Kamionka. Kolejny odcinek trasy prowadzi lasem do Wąwozu Simota, gdzie dołącza czarny gminny szlak rowerowy. Następnie szlak skręca w kierunku południowo-zachodnim i  lasem prowadzi do Kamionki Małej.

W tej  okolicy znajdują się  malownicze wąwozy, a  także doskonały punkt widokowy. W kolejnej części szlak prowadzi na  zachód polną drogą obok zabytkowej kapliczki. Dochodząc do Czarnego Lasu, przechodzi przez ulicę Kamionka Duża i  brzegiem lasu wiedzie do Podlasu. Następnie ostro pod górę, dochodzi do zamku Lipowiec w Wygiełzowie. Warto zrobić tu dłuższy przystanek i  zwiedzić zarówno wzgórze z  zachowanym w  formie trwałej ruiny zamkiem, jak i położony u jego podnóży skansen. Za parkiem etnograficznym szlak prowadzi ulicą Lipowiecką (droga wojewódzka) na północ i skręca przy krzyżu w  ulicę Kazimierza Wielkiego, a następnie w ulicę Grodzisko. Wychodząc spomiędzy zabudowań szlak prowadzi w kierunku zachodnim brzegiem lasu do ulicy Piłsudskiego, a po chwili wkracza do Rezerwatu Bukowica. Sam szczyt szlak trawersuje, a następnie skręca na północ, by połączyć się na chwilę z niebieskim szlakiem rowerowym. Później, przy kapliczce, trasa dochodzi do ulicy Wieczystej i kierując się na północ prowadzi do centrum Zagórza.

Przy murowanym kościele szlak skręca w prawo, a następnie, przed kapliczką, ponownie zmienia kierunek, skręcając w lewo w ulicę Górską. Prowadząc leśną, malowniczą drogą między wzgórzami, trasa wiedzie na północ do Chrzanowa. Po wyjściu z lasu szlak, prowadzi przez krótki odcinek ulicą Małopolską, z  której następnie schodzi i wkracza na ulicę Podgórską.

Dalej trasa prowadzi polami do ulicy Głównej, którą kieruje się do centrum miasta. Z ulicy Głównej szlak skręca w prawo w Parkową, później w lewo w Cichą i korzystając z mniejszych ścieżek, wchodzi na Osiedle Niepodległości. Po przejściu ulicą Wyszyńskiego do ulicy Trzebińskiej szlak się kończy. Warto również zapoznać się z historią miasta i zwiedzić zabytki Chrzanowa.

Ślad trasy do pobrania

plik typu kml - do pobrania

Ciekawe miejsca na trasie

Kościół w Babicach

Kościół w Babicach

Niedaleko od szlaku w Babicach znajduje się ciekawy kościół. Pierwsze wzmianki dotyczące kościóła p.w. Wszystkich Świętych w Babicach pochodzą z 1470 r., a następne z 1524 r. Wtedy to nowy kościół ufundował biskup Jan Konarski. Po pożarze, został odbudowany przez biskupa Kajetana Sołtyka w 1763 r. 

W kościele szczególnie warto zwrócić uwagę na barokowe portale, rokokowe ołtarze, barokową kadzielnicę, relikwiarz, a także chrzcielnicę.

Zamek Tęczyn w Rudnie

Zamek Tęczyn w Rudnie